| | | | | |
Arbetet med Danshymnen i Markuskyrkan

I början av 90-talet kom jag i kontakt med en modern tolkning av Danshymnen som ritual under en vidareutbildning i cirkeldans som leddes av Maria Gabriele Wosien i Tyskland. Hennes far, Bernhard Wosien, hade några årtionden tidigare koreograferat steg som tolkning av danshymnens text, till musik av Bach. Jag introducerade också danshymnen i mina utbildningar i cirkeldans och gjorde även en notis om Danshymnen i min bok ”Heliga danser. Dans som rit och bön” (1997).

Men det var först när jag år 2008 deltog i en veckokurs på Findhorn som jag på allvar började intressera mig för Danshymnen. Maria Gabrielse Wosien hade skapat ett så kallat mysteriespel med passionsberättelsen som tema, i vilken Danshymnen ramades in av danser som knyter an till text och händelser i Johannesevangeliet.

Vår passionsritual
Jag ville emellertid göra Danshymnen som en ritual som kunde vara en del av påskfirandet i Svenska kyrkan. Gabriele Wosiens mysteriespel är mycket vackert och har en spännande och nytänkande teologi. Men många av danserna är för svåra för dansovana människor. Dessurom saknade jag ett kvinnoperspektiv, även om Gudsmodern Maria var en viktig del av hennes spel.

När jag och tillsammans med tjugo kvinnor började arbeta med Danshymnen som del av en passionsritual, så beslöt vi därför dels att vi skulla välja så enkla steg som möjligt, dels att ”vår” passionsberättelse skulle gestaltas genom Maria Magdalenas ögon.

Vi följer därför Gabriele Wosiens mysteriespel till en viss del och använder av oss av några av hennes danser. Framförallt använder vi oss av den koreografi som Bernhard Wosien har gjort till danshymnen, som utgår från den grekiska dansen. Ingen vet vilka steg och rörelser som användes i Danshymnens cirkeldans. Men man kan anta att det var det grekiska sättet att dansa på som stått modell. Under hellenistisk tid spreds grekiska sedvänjor och kultur som sedan levde kvar i romarriket under tidig kristendom och senare.

Maria Magdalena – en dansritual i passionens tid
Vår passionsritual har fått namnet ”Maria Magdalena – en dansritual i passionens tid”. Det är en ritual som ska genomföras av människor för deras egen skull och är ingen föreställning som ska visas upp för andra. Men vi insåg snart att vi måste börja med den som ”föreställning” för att kunna introducera den för andra. Det är också ett sätt att göra upp lite med Danshymnens uppmaning till deltagarna att hemlighålla vad de varit med om. För det är det sista vi vill göra.

Maria Rönn

Tillbaka till inledningen

 

Copyright 2010 Maria Rönn